واحد شبکه و نرم افزار

واحد شبکه و نرم افزار

واحد شبکه و نرم افزار وظیفه طراحی ، نصب ، ارتقا ، پشتیبانی و نگهداری سیستم های دانشگاه در دو بخش سرور و کلاینت را برعهده دارد.

وظایف و اختیارات

 1. ارتقاء شبکه های داخلی دانشگاه با استفاده از تجهیزات روز و رفع مشکلات بوجود آمده در شبکه
 2. پشتیبانی شبکه های Wireless در دانشگاه
 3. پشتیبانی و نظارت بر شبکه داخلی اینترنت دانشگاه جهت کاربران
 4. مدیریت شبکه های رایانه ای دانشگاه
 5. نصب و پشتیبانی برنامه های کاربردی رایانه ها
 6. دریافت آخرین نسخه های نرم افزاری و نصب آنها
 7. عیب یابی نرم افزاری سیستم های دانشگاه
 8. نصب سیستم عامل و نرم افزارهای موردنیاز کاربران
 9. نصب و راه اندازی سیستم های نرم افزاری تحت شبکه و Configuring شبکه
 10. برآورد نیازهای نرم افزاری و بازسازی و بروز رسانی دیتابیس نرم افزاری و اطلاعاتی
 11. تنظیمات سیستمهای نرم افزاری و ارائه آموزشهای عملی به کاربران و رفع مشکلات کاری کاربران شبکه
 12. پشتیبانی سیستم های ویدئو کنفرانس دانشگاه