معرفی مرکز

معرفی

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه معارف اسلامی یکی از مدیریتهای معاونت پژوهشی دانشگاه، مسئول اجرای سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه می باشد.

شرح وظایف و فعالیتها

 • اداره فعالیتهای مربوط به خدمات رایانه ای و برقراری ارتباط با شبکه های رایانه داخلی و خارجی
 • مدیریت و پشتیبانی شبکه داخلی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی دانشگاه و همکاری در استفاده بهینه از مراکز خدمات رایانه ای دانشگاه
 • همکاری با واحدهای دانشگاه در جهت ارائه اطلاعات و آمار درخواستی
 • تهیه و نگهداری نرم افزارهای مورد نیاز حوزه های مختلف دانشگاه
 • انجام امور مربوط به شبکه ازاطلاع رسانی داخلی و بین المللی
 • حمایت و پشتیبانی از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه
 • برقراری ارتباط دانشگاه با شبکه جهانی اینترنت ، نگهداری و پشتیبانی سرورهای اینترنت
 • برنامه ریزی برای خرید پایگاه های اطلاعاتی دیجیتالی و انتخاب منابع لاتین مورد نیاز دانشگاه
 • ارائه مشاوره به دانشکده ها در مورد خرید قطعات سخت افزاری و موارد مشابه
 • نظارت بر تهیه و تامین نرم افزار های مورد استفاده در واحد های مختلف دانشگاه
 • طراحی و پیاده سازی سیستم های نرم افزارهای دروس مجازی ، غیرحضوری و الکترونیکی
 • طراحی سیستم های سخت افزاری دانشگاه مجازی
 • راه اندازی پایلوت دروس مجازی و الکترونیکی در دانشگاه
 • ارائه استاندارد های آموزش الکترونیک
 • طراحی مناسب ترین تکنولوژی آموزشی در گرایش های محتلف با همکاری معاونت آموزشی
 • تهیه و طراحی ابزارهای کمک آموزشی مناسب
 • مطالعه و بررسی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی امر یادگیری در گرایشهای مختلف با همکاری معاونت آموزشی و سایر واحدهای ذی ربط
 • اطلاع رسانی منابع صوتی و تصویری و نرم افزارهای مناسب تدریس دروس معارف اسلامی با همکاری معاونت آموزشی
 • همکاری با معاونت آموزشی در تولید سرفصلهای دروس مناسب معارف اسلامی و مباحث مرتبط آموزشهای غیر حضوری و مجازی و الکترونیکی
 • تشکیل آرشیو وسایل آموزشی شامل فیلم، اسلاید ، نوارهای صوتی و تصویری و … با همکاری معاونت آموزشی
 • بررسی و انتخاب مناسب ترین رسانه و ابزارهای کمک آموزشی با همکاری واحدهای ذی ربط